Ми - спілка однодумців, що вірить у силу людської свідомості і в те, що культура нас збагачує.
З натхненням трансформуємо наші ідеї у культурно-соціальний проект, що сприятиме посиленню ролі культури у розвитку суспільства.

Наша місія

Залучити українську спільноту до створення та розвитку екосистеми музеїв України з ціллю підвищення культурної обізнаності і національної свідомості українців.

Формування нової моделі культурної взаємодії, що базується на принципах
самоорганізації та спільних цінностях, і має на меті продовження традицій,
наповнення та збереження української культурної спадщини.

Об’єднати в самооновлювану екосистему музеїв
усіх зацікавлених учасників: відвідувачів, працівників музеїв, волонтерів, експертів, освітян, громадських діячів, підприємців та бізнеси, спонсорів і меценатів.

Трансформувати сприйняття музеїв: від «сховищ колекцій», до «нових громадських центрів» (new community centers), що є осередками культури і «точкою збору» зацікавлених людей.

Підвищити рівень відвідуваності музеїв, створити платформу для сталого розвитку музеїв в Україні.

Поведінкова зміна у самоідентифікації українців через знання, формування, збагачення та збереження національної культурної спадщіни.